Hesham Abduljalil AlSabbagh
Gevangen in Bahrain

Hesham Abduljalil Al-Sabbagh, voormalig woordvoerder van de inmiddels opgeloste Islamic Action Society (Amal) en adviseur van haar secretaris-generaal Mohammed Ali Mahfouz, werd in april 2013 in Bahrein gearresteerd. Sindsdien is hij verdwenen, gemarteld en veroordeeld om politieke redenen. Hij wordt momenteel vastgehouden in de gevangenis van Jau, waar hem routinematig de toegang tot medische zorg wordt ontzegd.

Als woordvoerder van de inmiddels ontbonden Islamic Action Society en adviseur van haar secretaris-generaal Mohammed Ali Mahfouz, werd Hesham in april 2013 in Bahrein gearresteerd. Sindsdien is hij verdwenen, gemarteld en veroordeeld op politieke gronden. Hij wordt momenteel vastgehouden in de gevangenis van Jau, waar hem de toegang tot medische zorg wordt ontzegd. Amal, gevormd in 2005, was een van de grootste politieke vereniging in Bahrain. Na de onderdrukking van de vreedzame prodemocratische protesten in Bahrein in maart 2011 zijn de secretaris-generaal van Amal, de meeste bestuursleden en meer dan 200 actieve leden van de raad van bestuur gearresteerd. Op 4 oktober 2011 zijn 14 leden van de oppositiepartij door de Nationale Veiligheidsrechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. In 2012 heeft het ministerie van Justitie een rechtszaak begonnen om de Islamic Action Society te ontbinden wegens vermeende “ernstige schendingen van de bepalingen van de Bahreinse grondwet en wetten”, en de regering van Bahrein heeft de maatschappij datzelfde jaar ontbonden.

Op 26 april 2013, in het dorp Sanabis, terwijl Hesham in zijn appartement sliep, vielen agenten in burger met maskers zijn huis binnen. Ze omsingelden het gebied met politieauto’s en minibussen van de National Security Agency, doorzochten zijn appartement en namen Hesham’s eigendom in beslag. Dit alles werd gedaan zonder bevelschrift.

Hesham verdween en bleef anderhalve maand lang geïsoleerd. Hij werd in eerste instantie vastgehouden op de Recherchecommissie en werd na twee weken overgebracht naar het Dry Dock Detention Centre. Gedurende een periode van vijf maanden werd hij, zonder de aanwezigheid van zijn advocaat, door de Recherchecommissie en het Openbaar Ministerie ontboden om hem te ondervragen over zijn activisme en zijn werk in Amal. Hesham zei dat hij alleen om een hervorming van Amal vroeg. Tijdens deze verhoren was Hesham nog steeds niet op de hoogte van de aanklacht tegen hem.

Tijdens het verhoor bij de Recherchecommissie hebben agenten Hesham geblinddoekt, gefolterd met slagen, urenlang gedwongen te staan en hem van zijn slaap beroofd om een bekentenis af te dwingen, die tegen hem werd gebruikt tijdens het proces. Door de klappen leed Hesham aan kaakbreuken.

Na de marteling vroeg Hesham een arts om zijn wonden te onderzoeken. Hij werd echter pas in december 2013, acht maanden na zijn verhoor en daaropvolgende marteling, door een arts gezien. Door de vertraging waren alle sporen van de marteling verdwenen, met uitzondering van zijn kaak, waar hij meerdere operaties nodig had om normaal te kunnen eten. Deze operaties hebben hem uiteindelijk geen verlichting gebracht, omdat hij na de operatie geen adequate medische behandeling kreeg.

Op 29 september 2013 veroordeelde het Vierde Hooggerechtshof Hesham tot 15 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van lidmaatschap van de “14 februari Coalitie” (een informele en vooral online georganiseerde groep die de Bahrainse overheid als een terroristische organisatie beschouwt). Op 17 februari 2014 werd zijn vonnis in hoger beroep bevestigd.

In augustus 2018 zou Hesham een extra kaakoperatie ondergaan, maar toen hij naar het ziekenhuis werd overgebracht, waren er geen bedden beschikbaar voor zijn opname en werd hij teruggestuurd naar de gevangenis. Sindsdien heeft te gevangenisadministratie zijn zaak niet opgevolgd.

Op donderdag 6 december 2018 ging Hesham in hongerstaking om te protesteren tegen zijn gebrek aan medische behandeling en dat zijn maaltijden niet werd verandereert om zijn kaakpijn te verlichten. Op 11 december 2018 beloofde de gevangenisadministratie zijn eisen in te willigen en vroeg hem de staking te breken, wat hij uiteindelijk ook deed. De gevangenisadministratie is haar beloften echter niet nagekomen.

Hesham zit momenteel in de gevangenis van Jau met een groep politieke gevangenen die “14 Feb. Leiders” worden genoemd, waar ze het slachtoffer zijn van intimidatie en collectieve bestraffing. Op 27 december 2018 voerden veiligheidstroepen een inval uit in zijn gebouw. Hesham en de andere gevangenen werden uit hun cellen verwijderd en zorgvuldig doorzocht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *