Hani Mohamed AlNajjar
Gevangen in Bahrain

Hani Mohamed AlNajjar is een 25-jarige Bahreinse administratief medewerker. Hani lijdt aan spierdystrofie en heeft elke week een drie uur durende fysiotherapiesessie nodig. Zijn aandoening veroorzaakt een chronische zwakte in zijn bovenste en onderste ledematen, waardoor het moeilijk voor hem is om zonder hulp te lopen en bepaalde levensfuncties uit te voeren. Voor zijn arrestatie en zijn oneerlijk proces woonde Hani thuis bij zijn familie, die hem hielp om voor hem te zorgen.

Op 12 mei 2019 kreeg een familielid van Hani’s een telefoontje van de Criminele Opsporingsdienst (CID) met het verzoek om de volgende dag naar het Onderzoeksgebouw te komen. Op 13 mei 2019 ging Hani’s familielid naar het onderzoeksgebouw, waar hij een document moest ondertekenen waarin hij zich ertoe verbond Hani naar een hoorzitting te brengen voor het vierde hooggerechtshof, dat bevoegd is voor terrorismezaken.

Op 14 mei 2019 woonde Hani de hoorzitting bij en werd hij beschuldigd van het werven en financieren van terroristen, wat hij ontkende. De rechter heeft een besluit genomen om Hani wegens zijn handicap vrij te laten in afwachting van zijn proces.

Een paar dagen later werd Hani opnieuw gearresteerd toen hij met een familielid op de luchthaven was. Hij stond wou een religieuze plaats in het buitenland bezoeken die heilig is voor sjiieten. Agenten hielden hem vast van ’s morgens tot ongeveer een uur ’s middags en vroegen naar zijn reisplannen. De agenten hielden hem vervolgens opnieuw vast en verklaarden dat hij een gezochte voortvluchtige was.

Hani presenteerde zijn bevel tot vrijlating van de rechter aan de officieren en hij werd vervolgens vrijgelaten. Maar de officieren wijzigden zijn status om hem te verbieden naar het buitenland te reizen. Hani’s familieleden dienden een klacht in bij de Ombudsman van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over het reisverbod, maar kregen geen antwoord.

Op 11 juli 2019 werd Hani veroordeeld voor illegale vergadering, rellen en het verstrekken van fondsen aan terroristische organisaties. In het bijzonder werd hij beschuldigd van het werven van een andere verdachte om hem te helpen bij de financiering van terroristische activiteiten. Hani werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en een boete van 100 000 Bahreinse dinars.

Op 19 augustus 2019 arresteerde de politieagent in burger Hani voor zijn kantoor en brachten hem in een ongemarkeerde auto naar de gevangenis van Jau om zijn straf uit te zitten.

De gevangenis is overvol, wat Hani’s toch al beperkte beweging bemoeilijkt. Hani mag zijn krukken gebruiken, maar mag niet in het gangpad van het celblok lopen, wat door de gevangenisarts werd aanbevolen. Hij is naar de gevangeniskliniek gebracht voor zijn fysiotherapie, maar er is een tekort aan geschikte medische apparatuur. Zijn familieleden hebben een klacht ingediend bij de Ombudsman over het gebrek aan adequate medische zorg.

De veroordeling en opsluiting van Hani zijn in strijd met de internationale verplichtingen van Bahrein op het gebied van de mensenrechten. In het bijzonder werd hem voldoende tijd ontzegd voor de voorbereiding van zijn verdediging sinds zijn eerste hoorzitting een dag na zijn dagvaarding werd gehouden. Dit is in strijd met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR), dat het recht geeft op voldoende tijd en faciliteiten om een verdediging voor te bereiden en te communiceren met de raadsman. Bovendien krijgt Hani geen passende behandeling of huisvesting voor zijn spierdystrofie tijdens zijn verblijf in de gevangenis, en dus is zijn detentie ook in strijd met artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, dat het recht van iedereen op het genot van de hoogst haalbare norm van lichamelijke en geestelijke gezondheid garandeert.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *