Husain Ali Khamis
Gevangen in Bahrein

Husain Ali Khamis is een 31-jarige Bahreinse burger. De Bahreinse autoriteiten arresteerden hem in 2018 zonder arrestatiebevel, bedreigden hem tot een gedwongen bekentenis en onderwierpen hem aan een oneerlijk proces. Hij zit momenteel gevangen in de gevangenis van Jau.

Op 23 januari 2018 heeft een groep agenten in burger van de Nationale Veiligheidsdienst (NSA) en van het Special Security Forces Command (SSFC) Husain’s huis onder dwang betreden, hem gearresteerd en zijn telefoon, laptops en paspoort in beslag genomen. Na zijn arrestatie verdween Husain drie dagen lang, tot 26 januari, toen hij een kort telefoontje kon plegen. Husain zei toen dat hij bij de Criminele Directie van de Onderzoeken (CID) in de bouw in Adliya werd gehouden. De autoriteiten hebben Husain overgebracht naar een gevangenisgebouw in Jau onder het bestuur en het gezag van de CID, waar hij 42 dagen lang werd vastgehouden.

De agenten hebben Husain geblinddoekt tijdens de 42 dagen dat hij in de gevangenis van Jau werd vastgehouden, en hij kreeg, ondanks meerdere verzoeken, geen toegang tot zijn advocaat. Terwijl Husain werd ondervraagd, dreigden CID-agenten hem om een bekentenis af te leggen, wat hij uiteindelijk ook deed.

Na zijn verhoren in de gevangenis van Jau hebben de autoriteiten Husain op 4 maart 2018 overgebracht naar het Drydock Detention Centre. De regering hield Husain nog zes maanden vast in het Dry Dock Detention Center, totdat hij werd voorgesteld aan het Openbaar Ministerie (OPP). Husain werd nog vier maanden vastgehouden in Dry Dock totdat hij voor een rechtbank verscheen, met incidentele overplaatsingen van en naar de OPP. De autoriteiten beschuldigden Husain ervan zich aan te sluiten bij een terroristische groepering, waartegen Husain zich verzette op grond van het feit dat hij niet was ondervraagd in verband met die beschuldigingen. De rechtbank stond de aanklager toe om Husains gedwongen bekentenis als bewijs tegen hem te gebruiken, maar stond Husain niet toe om enig tegen hem ingediend bewijs aan te vechten of om enig bewijs voor zijn eigen verdediging voor te leggen.

Op 16 april 2019 veroordeelde de rechtbank Husain in een massaproces, dat, vervolgens door de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten werd veroordeeld, als “niet-naleving van de internationale normen voor een eerlijk proces.” Husain kreeg een gevangenisstraf van 10 jaar en een boete van 100.000 dinar. Veerder werd hij van zijn nationaliteit berooft, waardoor hij staatloos werd. De autoriteiten hebben Husain na zijn veroordeling overgebracht naar de gevangenis van Jau, waar hij tot nu blijft. Op 20 april 2019 was hij een van de 551 gehernationaliseerde Bahreiners, maar zijn vonnis werd in hoger beroep op 12 mei 2019 bevestigd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *