Abdulwahab Hussain
Gevangen in Bahrain

Abdulwahab Hussain is een filosoof en maatschappijcriticus met een lange geschiedenis van activisme in Bahrein. Hussain, geboren in Nuwaidrat, behaalde in 1977 een bachelordiploma in filosofie en sociologie aan de Koeweitse universiteit. Hussain werkte als leraar en maatschappelijk werker tot hij uit zijn functie werd gezet vanwege zijn politieke activiteiten. Tijdens de toenemende protesten in de jaren negentig werd Hussain twee keer gearresteerd. De eerste was in 1995, toen hij ongeveer zes maanden zonder formele aanklacht in administratieve bewaring werd gehouden. Zijn tweede arrestatie vond plaats in januari 1996 en hij werd vijf jaar gevangen gezet en in eenzame opsluiting gehouden. Begin 2000 werd Hussain onder druk gezet om een verontschuldigingsbrief aan de Emir te ondertekenen in ruil voor een pardon. Hij weigerde dit en bleef nog enkele maanden in de gevangenis totdat het Hooggerechtshof zijn vrijlating definitief gelastte. Eenmaal thuis werd hij opnieuw gearresteerd door de veiligheidstroepen. Hussain bleef in administratieve detentie totdat de nieuwe Emir en binnenkort koning Hamad bin Isa al-Khalifa als onderdeel van een hervormingsprogramma in het begin van 2001 verschillende oppositieleiders vergaf. Slechts enkele maanden na zijn vrijlating was Hussain medeoprichter van al-Wefaq, de belangrijkste oppositiegroep van Bahrein. In 2003 ontstonden er echter meningsverschillen toen Hussain de oppositie vroeg om een nieuwe ronde van parlementsverkiezingen te boycotten. Uiteindelijk besloot al-Wefaq om deel te nemen en Hussain verliet de groep. Hoewel Hussain heeft samengewerkt met tal van hervormings- en protestbewegingen in Bahrein, is hij tegenwoordig verbonden aan al-Wafa’, een andere oppositiegroep die hij in februari 2009 mede heeft opgericht.

Hussain organiseerde samen met andere mensenrechtenverdedigers de protestbeweging tegen de Bahreinse regering in 2011. Vervolgens werd Hussain op 17 maart 2011 gearresteerd. Zowel hij als ook zijn dochter werden tijdens de arrestatie geslagen en Hussain werd tijdens zijn gevangenschap gemarteld en mishandeld.

Hij heeft een deel van zijn straf in eenzame opsluiting doorgebracht en blijft tot vandaag in de gevangenis. Hussain is systematisch de toegang tot medische zorg ontzegd tijdens zijn verblijf in de gevangenis, ondanks het feit dat hij lijdt aan een chronische neurologische aandoening. Als gevolg hiervan ondervond hij in november 2013 complicaties en zijn gezondheidstoestand verslechtert nog steeds. Hij lijdt ook aan “netvliesscheuren, een verminderd gezichtsvermogen en een laag bloed hemoglobinegehalte”, waardoor hij talrijke infecties heeft opgelopen, die ook onbehandeld blijven.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *