Over Ons

Het European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) is een non-profitorganisatie gevestigd in Brussel (BE), en geregistreerd in Dublin (IR). Het werd opgericht in januari 2015.

Het ECDHR is de Europese vertegenwoordiging van een samenwerkingsverband van twee gelijkgestemde NGO’s, het Americans for Democracy and Human Rights (ADHRB) in Washington DC (VS) en het Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) in London (VK). Zij zetten zich in voor de bevordering van mensenrechten en democratie in de Golf-regio, met bijzondere aandacht voor Bahrein en Saudi-Arabië.

Het ECDHR vertegenwoordigt dit coalitie op het niveau van de Europese Unie. De organisatie werkt samen met EU-instellingen, de media en andere relevante acteuren in Brussel om het bewustzijn en de eerbiediging van de fundamentele mensenrechten in de Golfregio te bevorderen. Hier werkt ECDHR ook nauw samen met andere internationale NGO’s en NGO-netwerken, die zich inzetten voor mensenrechten- en democratievraagstukken in de regio.

Het ECDHR pleit voor de eerbiediging van de mensenrechten in de Golfregio op een onpartijdige en inclusieve manier, ongeacht de politieke opvattingen, religieuze overtuiging, geslacht of nationaliteit van de slachtoffers.

Daarom pleit ECDHR niet voor een specifieke politieke of religieuze groepering of zaak, maar streeft ernaar de individuen en groepen, die het slachtoffer van schendingen in hun fundamentele rechten en vrijheden zijn, te verdedigen en te steunen.

Ons hoofddoel is de volledige nakoming van de verplichtingen die de regeringen van de Golfstaten hebben onderschreven, qua internationale mensenrechtenverdragen en ook hun eigen wetgeving.

 

Missie van dit Website

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken over mensenrechtenverdedigers en activisten die momenteel in Bahrein gevangen zitten. Ons team realiseerde zich dat er online een gebrek was aan niet-Engelse informatie over Bahreinse activisten die gevangen worden gehouden en besloot daarom een website in het Frans, Italiaans, Duits, Portugees, Spaans, en Nederlands te maken.

Centrale Themas